26 października 1921 r. grono pracowników Dyrekcji Kolejowej, przy poparciu Wydziału Szkolnego Gminy Polskiej, powołało do życia polską organizację do spraw oświaty i wychowania na terenie Wolnego Miasta Gdańska pod nazwą Macierz Szkolna w Gdańsku.

Organizacja ta przywiązywała dużą wagę do rozwoju polskiego szkolnictwa średniego w Wolnym Mieście Gdańsku. 13 września 1926 r. Macierz Szkolna w Gdańsku otworzyła Polską Szkołę Handlową w budynku dawnego pruskiego kasyn oficerskiego 128 pułku piechoty. Lokal wykupił zamożny przemysłowiec z Łodzi, Edward Heiman-Jarecki, i podarował go Macierzy Szkolnej w Gdańsku z wyraźnym warunkiem „użytkowania tej nieruchomości wyłącznie na cele polskiego szkolnictwa handlowego”.

W miniony piątek, 7 października 2011, Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej, obchodziły 85 rocznicę istnienia. Bogata historia i wiele wspaniałych dokonań a przede wszystkim ciągłość trwania tej placówki oświatowej są jej wielkim sukcesem.

Od 3 listopada 2009 w szkole tej działa Szkolne Koło Caritas. Z okazji jubileuszu nagrodzeni zostali opiekunowie koła, ks. Paweł Borkowski nagrodą Dyrektora Szkoły, oraz Pani Dorota Zyskowska nagrodą Prezydenta Miasta Gdańsk.  W szkole tej uczy się także 4 stypendystów Programu Stypendialnego SKRZYDŁA (wsparcie darczyńcy indywidualnego). Dzięki otrzymywananej pomocy uczniowie mają możliwość dojazdu do szkoły (wszyscy uczniowie objęci programem mieszkają poza terenem Trójmiasta), zakupu podręczników, odzieży, opłaty za zajęcia rozwijające zainteresowania.  Serdecznie zapraszamy do wsparcia uczniów w ramach SKRZYDEŁ – to inwestycja, która przynosi zysk! (myśląc czysto handlowo z okazji jubileuszu „Ekonomika”).