Mimo utrudnionego kontaktu z uczniami nadal staramy się utrzymać „kondycję”. Szkolne Koło Caritas przy SP nr 10 w Rumi nieprzerwanie działa.
W kwietniu zorganizowaliśmy 200 maseczek wielokrotnego użytku dla Hospicjum św. Wawrzyńca, a w maju 10 opakowań rękawiczek nitrylowych dla pracowników hospicjum domowego i 600 sztuk maseczek.