„Dawanie jałmużny może się wydawać rzeczą prostą, ale musimy uważać, aby nie ogołocić tego gestu z wielkiej zawartej w nim treści. Termin „jałmużna” pochodzi z języka greckiego i oznacza właśnie „miłosierdzie”. Zatem jałmużna powinna nieść z sobą całe bogactwo miłosierdzia. A ponieważ miłosierdzie wyraża się na tysiące dróg i tysiące sposobów, to także jałmużna wyraża się na wiele sposobów, aby ulżyć trudnościom osób potrzebujących.”

Jałmużna Wielkopostna to ekumeniczna akcja charytatywna, której celem jest zwrócenie uwagi społecznej i konkretnych ludzi, szczególnie dzieci, na los osób chorych i starszych oraz konkretna pomoc na ich rzecz. To także szczególne wezwanie do zainteresowania potrzebującymi, będącymi tuż obok nas, których w natłoku codziennych spraw, tak często nie zauważamy.

Od roku 1995 kilkaset tysięcy skarbonek trafia do parafii terenie całej Polski, w tym roku będzie to 700 tysięcy skarbonek miłosierdzia. Niewielkie kwoty zbierane przez młodzież i dzieci do skarbonek są wyrazem ich osobistej rezygnacji z drobnych przyjemności na rzecz drugiego człowieka. Zebrane środki rozdysponowane zostaną przez Caritas parafialne i diecezjalne. (http://jalmuzna.caritas.pl/)

W Caritas Archidiecezji Gdańskiej zachęcamy, aby w każdym domu znalazła się Skarbona Miłosierdzia, do której całe rodziny będą mogły wrzucać pieniądze. Z zebranych środków zostaną przygotowane rzeczy, żywność dla najbardziej potrzebujących rodzin z danej parafii.  

Na rozdanie czeka 32 000 skarbonek .

Skarbonki można odebrać w:

Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Jesionowa 6A

80-261 Gdańsk Wrzeszcz,

telefon: 58 345 47 18

e-mail: cwgdansk@caritas.pl