Różańce, które przygotowywane są dla pielgrzymów ŚDM powstają wszędzie … w placówkach Caritas, w Szkolnych Kołach Caritas, w domach, na spacerach, boiskach,
Tu można sprawdzić : ( https://www.youtube.com/watch?v=UceXh5Uh3ZI)

Natomiast, otoczone szczególną modlitwą posłały również  za kratami … u sióstr Karmelitanek Bosych w Gdyni.
„Apostolstwo modlitwy, które jest w naszym charyzmacie, powoduje, że troszczymy się o wszystkie sprawy Kościoła – nie tylko kapłanów, ale też świeckich. Wstawiamy się przed Panem Bogiem za tych wszystkich, którzy nas o modlitwę proszą, świadome, że świat bardzo potrzebuje modlitwy.” – za troskę wyrażoną nie tylko w modlitwie, serdecznie dziękujemy.