Dzięki zaproszeniu Pani Dyrektor Anny Kostusik, mieliśmy zaszczyt uczestniczyć dzisiaj w uroczystościach związanych z rocznicą przyjęcia pierwszego mieszkańca do Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II. Rozpoczęły się one od Mszy Świętej, następnie obejrzeliśmy kabaretowy występ seniorów z Fromborskiej oraz spędziliśmy miło czas przy kawie i cieście. Dziękujemy za zaproszenie!!!