„Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga” (św. Jan Paweł II).

 

Dzięki Centrum w Rumii, którego patronką jest św. Siostra Faustyna, mieliśmy okazję przeżywać uroczystości odpustowe. Odpust miał miejsce 5 października 2017 r. , gdzie w raz z mieszkańcami Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II mieliśmy zaszczyt uczestniczyć.

Mieszkańcy biorący udział w odpuście to uczestnicy projektu „Kierunek Samodzielność” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zdjęcia i tekst: Marlena Niesiołowska Pisarczyk.