Dziś seniorki z „Gdańskiego Wigoru” podziwiały sztukę oraz nasz narodowy dorobek. Panie oglądały ceramikę, złotnictwo, malarstwo oraz dzieła średniowieczne. Jednak najbardziej podniosłym momentem była kontemplacja słynnego „Sądu Ostatecznego”.