Dziś seniorzy wzięli udział w spotkaniu z grupą artystów w ramach międzynarodowego projektu Corners („Corners to międzynarodowy projekt artystyczny działający jako platforma dla spotkania, rozwoju i współpracy europejskich twórców, badaczy oraz publiczności”(…)”Zaproponowane działania artystyczne angażują lokalne społeczności, twórcy pracują w konkretnym miejscu, kontekście, z mieszkańcami dzielnicy, w której realizowane są projekty. Z jednej strony stanowi to o unikatowości każdego z wydarzeń, z drugiej zaś – dzięki wykorzystywaniu pewnych elementów narracji z każdego z miejsc prezentacji – Corners pozwala dostrzec pewne ogólne dla nas wszystkich zasady funkcjonowania, odczuwania, rozumienia”). Edycja projektu aktualnie realizowana dotyczy Gdańska Dolnego Miasta. Seniorki podzieliły się swoimi doświadczeniami oraz wspomnieniami związanymi z tą piękną, starą dzielnicą. Po raz kolejny utwierdziliśmy się w przekonaniu jak bogatym źródłem wiedzy są nasi seniorzy. http://ikm.gda.pl/projekt/corners/