Dzieci z grupy „Anielska Kraina” z Centrum na Jesionowej, w ramach zajęć profilaktycznych rozwijały umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz komunikowania się i wspołpracy z innymi. Wykorzystując techniki dramy, wychowankowie musieli w grupach przedstawić wybrany problem i samodzielnie wymyślić zakończenie, czyli rozwiązanie konfliktu. Okazało się, że wszystkie grupy bardzo dobrze poradzily sobie z zadaniem. Potrzeba tylko aby częściej korzystały z własnych zasobów w życiu codziennym.

Zdjecia: A. Krawiec