” Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu – swemu bliźniemu. Jest to bez mała „prawo istnienia”. Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał”.

Ojciec Święty Jan Paweł II

Wolontariuszka z Niemiec, Sarah była w Centrum im. św. Siostry Faustyny przez  9 miesięcy. Cieszyliśmy się jej obecnością, dziękowaliśmy za codzienną pomoc i wsparcie.