Przedstawiamy fotorelację z prowadzonego w naszej placówce projektu „Samodzielni- Sprawni II”. Kolejny etap rozpoczął się w kwietniu 2015 roku i biorą w nim udział dzieci autystyczne z terenu powiatu gdańskiego. Beneficjenci projektu są  również pod opieką Stowarzyszenia „Nasz Autyzm”,  z którym nawiązaliśmy współpracę. Placówka oferuje następujące wsparcie terapeutyczne; zajęcia z pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem oraz logopedą. Dzieci uczestniczą w zajęciach indywidualnych, zgodnie z wcześniej przygotowanym Indywidualnym Planem Działania. Z oferty korzystają również Rodzice, spędzając czas na wymianie doświadczeń, przy kawie i ciastku w kuchni dydaktycznej.

 

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych