„Sami swoi” – podnoszenie standardu usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych (60+) o ograniczonej samodzielności w miejscu zamieszkania, to nowy projekt prowadzony przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Jest on współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.
Jeśli jesteś opiekunem osoby starszej (60+) o ograniczonej samodzielności na terenie Trójmiasta i okolic to zgłoś się do nas!
Oferujemy:
1. Mobilny punkt informacyjny mający na celu udzielenie informacji na temat form pomocy dla osób starszych o ograniczonej samodzielności.
2. Kompleksowe szkolenie z zakresu czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz radzenia sobie z sytuacją opiekuńczą i indywidualne zajęcia praktyczne z zakresu czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych przeprowadzane w miejscu zamieszkania osoby starszej o ograniczonej samodzielności
3. Konsultacje specjalistyczne (geriatra, psychiatra, neurolog, prawnik, psycholog, dietetyk, pielęgniarka, rehabilitant)
Pamiętaj, że udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Koordynator projektu:
Wioleta Pacak

534 555 593
wpacak@caritas.pl