Pierwsze zajęcia teoretyczne odbyły się 18 sierpnia. W ciągu kolejnych dwu miesięcy każda uczestniczka naszego projektu weźmie udział w około 100 godzinach warsztatów i wykładów stanowiących teoretyczne przygotowanie do podjęcia pracy w jednym z czterech wybranych zawodów: opieka nad osobami starszymi, gastronomia, profesjonalne utrzymanie czystości lub opieka nad dziećmi. Tematyka szkoleń jest bardzo różnorodna. Podczas zajęć uczestniczki przygotowujące się do pracy jako opiekunki dziecięce będą zgłębiać takie zagadnienia jak np.: obserwacja dziecka, rola opiekuna, metody i techniki pracy z dziećmi, czy szeroko pojęty rozwój dziecka. Panie specjalizujące się w opiece nad osobami starszymi pochylają się nad problemami osób zależnych – chorych, starszych, niepełnosprawnych słuchając wykładów z zakresu pielęgnacji, utrzymywania higieny, towarzyszenia i wspierania osób starszych, poznają psychologiczne aspekty pracy z osobą zależną i jej rodziną, a poprzez udział w warsztatach z zakresu aktywizacji osób starszych szukają pomysłów na wspólne, radosne spędzanie czasu z podopiecznymi. W ramach ścieżki gastronomicznej panie poznają m.in. zasady organizacji i podziału zakładu gastronomicznego, zdobędą podstawowe informacje o środkach żywności i zasadach żywienia a także zapoznawać się będą z różnorodnymi zagadnieniami z zakresu technologii gastronomicznej. Ścieżka profesjonalnego utrzymania czystości zgłębia tajniki utrzymywania czystości poprzez specjalistyczne szkolenia: Operator Usług Utrzymania Czystości I i II stopnia, Organizator Procesów Sprzątania III stopnia oraz specjalistyczne szkolenia nt. prania i prasowania usługowego, dezynfekcji i prowadzenia łaźni, a także specyfiki utrzymania czystości w pomieszczeniach hotelowych.

Wykłady i ćwiczenia dla pań zostaną poprowadzone przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Rozpoczęte w sierpniu zajęcia teoretyczne są pierwszym elementem tzw. Akademii Umiejętności odgrywającej kluczową rolę w realizacji projektu Furtka do nowych możliwości.