Podobnie jak przed rokiem nasza akcja skierowana jest do dzieci polonijnych na Białorusi i Ukrainie. Od dziś wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas pobierają z Centrum Wolontariatu plecaki, które przekażą wkrótce darczyńcom w swoich parafiach, aby Ci wypełnili je przyborami szkolnymi. Tak wyposażone plecaki wrócą do nas pod koniec lipca i na początku sierpnia, żebyśmy na czas zdążyli przekazać je potrzebującym dzieciom na wschodzie. Już teraz dziękujemy wszystkim, którzy zdecydują włączyć się do akcji.

Tekst i zdjęcia: A. Szostek