Dziś wieczorem grupa realizatorów projektu „Druga szansa” wraz z ekspertami pracującymi nad stworzeniem innowacyjnego modelu kształcenia zawodowego dla młodzieży wyrusza na wizytę studyjną do Kopenhagi.
Podczas trzydniowego pobytu razem z z naszymi duńskimi partnerami będziemy odwiedzać funkcjonujące w stolicy Danii szkoły drugiej szansy. Zaplanowane w ramach przygotowanego programu spotkania i dyskusje mają nam przede wszystkim pomóc w wypracowaniu dwóch elementów modelu – sposobów „motywowania niezmotywowanych” oraz „standardu minimum” dot. kwalifikacji i umiejętności coacha. Istotnym elementem, na który również chcemy zwrócić szczególną uwagę podczas naszej wizyty, jest system współpracy placówek kształcenia zawodowego w Danii z pracodawcami w zakresie metod kształcenia i dostosowywania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Zdobytą wiedzę i doświadczenia po powrocie będziemy starali się przenieść na polski grunt odnosząc je do naszej rzeczywistości oraz lokalnych potrzeb.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.