Klub kobiet „Od serca do serca” jest inicjatywą ukraińskich kobiet 55+, mieszkających w hostelu „Kvartira”. Jego celem i zadaniem jest pomoc w integracji w nowym środowisku i odnalezieniu swojego miejsca w polskiej rzeczywistości.
W czasie luźnych rozmów panie często wspominały o chęci rozwoju, działania, ale też o doskwierającym im osamotnieniu. Wychodząc naprzeciw potrzebom tej grupy stworzyliśmy przestrzeń do ich aktywności i rozwoju udzielając im wsparcia poprzez dofinansowanie inicjatywy z projektu „Centrum Informacyjno-Doradcze dla Cudzoziemców” , realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię z Funduszy EOG.
Podczas regularnych spotkań, członkinie wytwarzają wspólnie rękodzieło lub organizują spotkania ze specjalistami i ekspertami w celu poszerzania wiedzy i zdobywania nowych informacji.
  • Klub działa w Gdańsku przy ulicy Hallera 227 A. Spotkana odbywają się w każdy wtorek od 17:00 do 19:00.
  • Zapraszamy do kontaktu osoby, które chcą dołączyć
  • Lider zespołu: Inna Czerenkova , tel.: 575702826, mail: GORBUNENKOINNA@GMAIL.COM,