W ostatnim czasie nastąpiło rozwiązanie Zimowego konkursu na „Opowiadanie o zimowym spacerze”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nim udział. Mamy nadzieję, że nagrody rzeczowe sprawiły Seniorom dużo radości.
Gratulujemy również laureatom i wyróżnionym.
Poniżej zamieszczamy wyniki konkursu:
1.Miejsce – P. Ela L.
2. Miejsce – P. Zbyszek D.
3. Miejsce – P. Halina K.
Wyróżnienia:
P. Ryszard D.
P. Stasia S.
P. Irena Ć.
Wszystkie prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej, która będzie miała miejsce po ponownym otwarciu placówki.
Tekst i zdjęcia: Anna Sawicka