Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego:

a)      Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe LIMES sp. Z o.o.

ul. Herkulesa 25, 80-299 Gdańsk: 9.11.2016

b)      Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe VEGA Skórski Sławomir

ul. Komety 32, 80-299 Gdańsk: 29.03.2017

c)       Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PIL sp. Z o.o.

ul. Poznańska 7, 81-839 Sopot: 30.03.217

d)      Firma Remontowo Budowlana KAFLEX Wojciech Szmagliński

ul. Pucka 60, 84-103 Mieroszyno: 30.03.2017

 

Wskazanie wybranej oferty/ofert* nazwa wybranego/ych* Wykonawcy/ców*, siedziba albo miejsce zamieszkania wybranego/ych* wykonawcy/ców* wraz z uzasadnieniem wyboru:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe LIMES sp. z o.o., ul. Herkulesa 25, 80-299 Gdańsk.

 

Informacje o sposobie wyboru Wykonawcy/ów (tryb wyboru): 100% cena

 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie.

 Kontakt: