W ciągu najbliższych tygodni każda uczestniczka:

  • nabędzie wiedzę z zakresu poruszania się w polskim systemie prawno-administracyjnym
  • zdobędzie umiejętności autoprezentacji, techniki argumentowania, prowadzenia dyskusji oraz radzenia sobie z trudnymi pytaniami
  • dowie się jak prowadzić działania społeczne, w jaki sposób mówić o potrzebach i problemach swojej grupy

Kurs odbywa się w ramach działań Centrum Informacyjno-Doradczego dla Cudzoziemców. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.