Beneficjanci projektu Kierunek Samodzielność, który realizowany jest w placówce w Trąbkach Wielkich uczestniczą w terapii logopedycznej i psychologicznej, rehabilitacji społecznej indywidualnej i grupowej, hipoterapii i dogoterapii oraz w stymulacji polisensorycznej. Dla prowadzących zajęcia największą nagrodą są efekty prowadzonej terapii oraz uśmiech dzieci co widać na zdjęciach.

Projekt Kierunek Samodzielność współfinansowany jest ze środków PFRON.