W ostatnim czasie w Dziennym Domu Opieki Medycznej odbyło sie kilka ciekawych dyskusji i pogadanek tematycznych:
” Bądź rozważny nie daj się oszukać” W dniu 22.11.2016 odbyła się pogadanka prowadzona przez pielęgniarkę DDOM. Pacjenci zostali poinformowani o metodach działania oszustów. Spotkanie miało na celu zwiększyć czujność osób starszych, by w przyszłości nie ulegać coraz to sprytniejszym namowom oszustów. Po przekazaniu informacji, wywiązała się ożywiona dyskusja. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że w przeszłości często spotykali się z różnymi formami przemocy i zamierzają na przyszłość uważać i zgłaszać policji niepokojące sytuacje.

Spotkanie w dniu 30.11.2016 dotyczyło problemu upadków w podeszłym wieku. Pielęgniarka DDOM zwróciła uwagę na dobór odpowiedniego obuwia oraz osprzętu rehabilitacyjnego wspomagającego chód osób starszych. Przedstawiła sytuacje i miejsca gdzie na co dzień zdarzają się upadki i przekazała informacje o nieszczęśliwych konsekwencjach oraz jak ich unikać. Rozmawiano również o przyczynach upadków u osób starszych, które często są wynikiem schorzeń wieku starszego.

Tematem kolejnego spotkania edukacyjnego w dniu 08.12.2016 były „upadki kontrolowane”. Pacjenci zostali zapoznani z możliwości radzenia sobie podczas upadku. Jak uniknąć poważnym złamaniom oraz urazom głowy, tak niebezpiecznym dla zdrowia. Omówiono techniki zmniejszenia ryzyka poważnych konsekwencji upadku.

W dniu 28.12.2016 podczas następnej pogadanki tematycznej poruszono temat „jak dbamy o nerki” przekazano pacjentom informacje o umiejscowieniu i funkcji nerek, zwrócono uwagę na dostateczne dobowe nawadnianie oraz na niepokojące objawy sugerujące oznaki choroby. Jakie należy wykonywać regularne badania. Co powinno nas zaniepokoić w wyniku badania moczu. Schorzenia które nie leczone mogą być konsekwencją poważnej niewydolności nerek – ważnego narządu dla życia.