Informacja o wyniku postępowania 16RRASOS2020

Caritas Archidiecezji Gdańskiej poszukuje Wykonawcy, który zrealizuje warsztaty z udziałem geriatry dla osób starszych i chorych, w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020r., zgodnie z poniższą specyfikacją.

Opis przedmiotu zamówienia oraz wszystkie warunki realizacji zostały opisane w załączonych dokumentach.
Oferty proszę składać do dnia 28.09.2020.

 

Rozeznanie rynku 16RRASOS2020

Załącznik nr 1 do 16RRASOS2020

Załącznik nr 2 do 16RRASOS2020