Informacja o unieważnieniu postępowania

Caritas Archidiecezji Gdańskiej poszukuje Wykonawcy, który dostarczy laptop zgodnie z poniższą specyfikacją.

Opis przedmiotu zamówienia oraz wszystkie warunki realizacji zostały opisane w załączonych dokumentach.

Oferty proszę składać do dnia 18.09.2020.

Rozeznanie rynku_14RRASOS2020

Załącznik nr 1 do 14RRASOS2020

Załącznik nr 2 do 14RRASOS2020

Załącznik nr 3 do 14RRASOS2020