Informacja o wyniku postępowania

Caritas Archidiecezji Gdańskiej poszukuje Wykonawcy, który zrealizuje spotkania edukacyjne z geriatrą dla osób starszych i chorych, zgodnie z poniższą specyfikacją.

Opis przedmiotu zamówienia oraz wszystkie warunki realizacji zostały opisane w załączonych dokumentach.
Oferty proszę składać do dnia 14.09.2020.

Rozeznanie rynku 12RRASOS2020

Załącznik nr 1 do 12RRASOS2020

Załącznik nr 2 do 12RRASOS2020