Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do końca roku zakończone zostaną prace remontowe w obiekcie przy ul. Dobrej w Gdańsku. To tam właśnie przeniesie się Dobra świetlica (stąd nazwa świetlicy). Prace nabrały szybkiego tempa i efekty są widoczne gołym okiem. W załączeniu kilka zdjęć z frontu robót. 

Obiekt jest przygotowywany do użytku w ramach partnerskiej umowy gdańskiej Caritas z Gminą Miasta Gdańska „Rewitalizacja Dolnego Miasta”.