Termin składania i nadsyłania prac w konkursie skierowanym do rodzin z co najmniej 5 dzieci już minął (dla prac składanych osobiście – 28 listopada, dla nadsyłanych pocztą – 30 listopada -ważna jest data stempla pocztowego).

W tym tygodniu czekamy na prace dostarczane pocztą, a jurorzy już pracują – oceniają prace.

Ogłoszenie wyników – 15 grudnia!

Szczegóły konkursu: http://caritasgdansk.wix.com/rodzinnaopowiescwig