W sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej dn. 14 lipca odbyły się uroczystości związane z rocznicami wydarzeń parafialnych: 250. rocznicą objawień Matki Bożej Brzemiennej i obecnością Jej Figury, 100. rocznicą urodzin ks. kan. Kazimierza Krucza, pierwszego proboszcza oraz budowniczego kościoła i Domu Samotnej Matki, a także 30. rocznicą powstania matemblewskiej parafii i sanktuarium.

Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił bp Zbigniew Zieliński, który znał jako młody chłopak i ministrant ks. Kazimierza Krucza, wówczas proboszcza parafii brętowskiej. Mszę św. koncelebrowali: ks. Proboszcz Andrzej Pradela, o. Wiesław Wiśniewski i ks. Łukasz Preising (Towarzystwo Ducha Świętego), ks. Janusz Steć (dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej), ks. Jarosław Urbański oraz ks. Jan Gabański.

Hierarcha przywołał historię związaną z powstaniem sanktuarium, a także objawieniem Matki Bożej, podkreślił szczególne bogactwo tego miejsca dla wszystkich odwiedzających, poszukujących Jej wsparcia. Mówił: „Przybywają tutaj ludzie oczekujący potomstwa, a także ci, którzy o nie się dopiero modlą. Matka Boża jest ich szczególną patronką. Jest również patronką tych, podejmujących zdecydowaną i bezkompromisową walkę z cywilizacją śmierci na rzecz cywilizacji życia”.  Następnie ks. Biskup przywołał również osobę ks. kan. Kazimierza Krucza: „Dzisiaj dziękujemy Bogu za ks. Krucza. Był wyjątkowym, bardzo charyzmatycznym kapłanem. Potrafił skupiać wokół siebie ludzi różnych stanów. Człowiek wiel

kiego serca i szlachetnych pragnień. Ksiądz miał zawsze otwarte serce i drzwi swojego domu dla potrzebujących. Miał radosne usposobienie, którym zarażał ludzi wokół siebie”.

Po Mszy św. została odsłonięta i poświęcona pamiątkowa tablica ku czci ks. Kazimierza Krucza. Następnie zgromadzeni przeszli na wspólną modlitwę do Matki Bożej Brzemiennej  na wzgórze oraz do grobu pierwszego proboszcza.

Agapa dla zaproszonych gości zakończyła obchody rocznicowe, które zgromadziły parafian, rodzinę ks. Kazimierza Krucza, siostry Kanoniczki Ducha Świętego, matki i dzieci Domu Samotnej Matki Caritas oraz wszystkich zaprzyjaźnionych z matemblewskim Sanktuarium.

s.Teresa