„Czuwajcie, abyście nie ulegli pokusie.”

Coroczne Misterium Męki Pańskiej, które odbyło się na łysej górze w Sopocie, przygotowane przez podopiecznych Młodzieżowej Placówki Wychowawczej oraz uczestników projektu Sopockiej Drugiej Szansy, zostało rozszerzone i bardzo wzbogacone  o udział grupy naszych tegorocznych wolontariuszy EVS w Caritas gdańskiej. Młodych ludzi z Hiszpanii, Portugalii, Włoch. Którzy stworzyli świetny zespól, potrafiący oprócz codziennych zajęć w placówkach  działać na wielu obszarach pracy podejmowanej w Caritas. Chętnie przyjęli zaproszenie do udziału w Misterium, przychodzili na próby, ćwiczyli teksty oraz śpiewy, oraz uczestniczyli w  przygotowaniach kostiumów i całej scenografii do przedstawienia. Ich udział  wzbogacił przedstawienie i pokazał szeroki wymiar odbioru i przeżywania ostatnich chwil życia Pana Jezusa. Słowa „ Ukrzyżuj Jezusa” wykrzyczane w kilku językach wybrzmiewają ponadczasowo i zmuszają do głębokiej refleksji….