W dniach 13-16 grudnia 2015r. mieszkańcy i pracownicy CPC im. Jana Pawła II mieli możliwość uczestniczenia w rekolekcjach adwentowych, które poprowadził dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zabrzu o. Andrzej Chorążykiewicz, kamilianin. Codziennie rano odbywała się Msza Święta z nauką. Po niej każdy mieszkaniec mógł indywidualnie porozmawiać z Ojcem Andrzejem oraz przystąpić do spowiedzi.

Podczas nauk rekolekcyjnych rozbudziliśmy w sobie pragnienie zgłębienia wielu ważnych problemów, zastanawialiśmy się nad sensem cierpienia, śmierci… Dzięki projekcji filmu „Kamilianie”, choć odrobinę poznaliśmy także codzienne życie Ojców Kamilianów. Te cztery rekolekcyjne dni przyniosły wiele ważnych treści dla wszystkich biorących w nich udział, a dzięki ogromnemu zaangażowaniu o. Andrzeja na długo pozostaną w naszych sercach i pamięci.

Serdecznie dziękujemy o. Andrzejowi za głoszone słowo, duchowe wsparcie i przygotowanie nas do radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.