Zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, CAG  prowadzony jest w formie papierowej jawny rejestr zbiorów danych.

Rejestr jest udostępniony do zapoznania się w siedzibie Administratora Danych Osobowych.