godnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Pracy, rehabilitacja zawodowa, to

część ogólnego procesu rehabilitacji, który polega na świadczeniu takich usług, jak: poradnictwo zawodowe, szkolenie zawodowe i zatrudnianie mające na celu zabezpieczenie odpowiedniej pracy i utrzymanie się w niej.

W Centrum im. Św. S. Faustyny w Rumi na co dzień rehabilitacja zawodowa realizowana jest w pracowniach terapii. Dzięki wsparciu, jakie otrzymują uczestnicy od instruktorów i trenerów pracy, mogą doświadczać zatrudnienia w miejscach wcześniej dla nich przygotowanych.