W placówce w Łapinie realizujemy projekt Kierunek Samodzielność, który współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu prowadzimy duży wachlarz zajęć ale największym zainteresowaniem cieszy się rehabilitacja grupowa. Są i zajęcia związane z ogrodnictwem, prace porządkowe  jak i zabawy ruchowe.