W Matemblewie wieczór wigilijny spędzili razem ks. Janusz Steć, dyrektor Caritas Arch. Gdańskiej, siostry duchaczki oraz mieszkańcy Domu – matki z dziećmi. Życzenia składane sobie nawzajem były okazją wzajemnych podziękowań za czynione miłosierdzie.

 

Radością jest dla nas przeżywanie wigilii Bożego Narodzenia razem z naszymi podopiecznymi, z tymi, o których Jezus mówi w Ewangelii: głodnymi, spragnionymi, bezdomnymi, chorymi… Dla nich przygotowałyśmy miejsce przy naszym stole, dla nich otwieramy nasze serca, z nimi dzielimy się wiarą w przyjście na świat Bożego Syna… (s.Teresa) 

 

Wszystkim życzymy, aby miejsca życia, pracy, apostolstwa, modlitwy… stawały się przez wiarę Betlejem, gdzie Bóg dotknie swą miłością, gdzie i my mamy łaskę przyjąć w „ramiona serca” Jezusa.