Cały czas trwają działania na rzecz osób starszych w 10 miejscowościach/dzielnicach w ramach projektu RAZEM MAMY WIĘCEJ – międzypokoleniowa aktywność na rzecz osób starszych w ramach rządowego programu Aktywności Społecznej  Osób Starszych.

 

Każdy z naszych zespołów jest po 3 godzinnych konsultacjach z ekspertem oraz po złożeniu drugiego wniosku opisującego drugie przedsięwzięcie jakie podejmie na rzecz osób starszych w swoim środowisku lokalnym.

 

W okresie od 8 do 12 kwietnia przygotowane i przeprowadzone zostanie 10 nowych inicjatyw, których adresatami są osób starsze. Nasze zespoły (PZC + SKC) podejmą kolejne wyzwania a my już dziś życzymy im powodzenia!