Caritas Archidiecezji Gdańskiej CENTRUM POMOCOWE CARITAS
im.św. Jana Pawła II ul. Fromborska 24, Gdańsk
ogłasza nabór na stanowisko: Ratownik w Domu Pomocy Społecznej

1. WYMAGANIA:

  • wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu
  • umiejętność organizacji pracy własnej
  • życzliwy i pełen wyrozumiałości stosunek do osób starszych

2. Zakres obowiązków

  • pomoc w stanach zagrożenia życia,
  • wykonywanie czynności: podaż leków, zmiana opatrunków, pomiar wagi, pomiar glikemii, podaż insuliny, pomiar ciśnienia krwi, pobieranie krwi, prowadzenie dokumentacji medycznej, inne prace zlecone przez przełożoną
  • dokumentacja medyczna w zakresie podstawowym

3. Oferujemy

  • elastyczne godziny pracy
  • pracę w pełnym wymiarze godzin

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)