„Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział.” Mt 28,1-6  

 

Całemu zespołowi oraz wszystkim uczestnikom projektu Drugiej szansy składam najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Aby zapewnienie anioła, który przemówił do niewiast w poranek Zmartwychwstania towarzyszyło nam wszystkim każdego dnia.  

 

Kierownik projektu Jolanta Kruk