W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Łapinie odbyły się wybory do Rady Uczestników. Kandydatów było aż 12. Podczas jawnego głosowania spośród kandydatów wybrano 5-osobową Radę Uczestników. Rada składa się z następujących osób: Pan Rafał- pracownia witrażu, Pani Magda-pracownia ceramiki, Pan Adam- pracownia witrażu, Pani Małgorzata-pracownia plastyczna i Pan Józek-pracownia kuchni dydaktycznej. Opiekunem Rady będzie Pan Łukasz- instruktor terapii zajęciowej w pracowni stolarskiej.
Zadaniem Rady Uczestników będzie reprezentowanie interesów uczestników Warsztatu w kontaktach z Kierownikiem/Radą Programową, inicjowanie i realizowanie własnych przedsięwzięć na rzecz społeczności Warsztatu.

Nowo wybranej Radzie Uczestników życzymy owocnej pracy!