12 czerwca 2024 r. w Parafii św. Franciszka z Asyżu odbyła się pierwsza wizyta studyjna w ramach projektu, podczas której obecni byli gospodarze spotkania, czyli Parafialny Zespół Caritas działający od dawna przy tejże parafii, goście, to znaczy zaczynający swoją przygodę z wolontariatem: Parafialny Zespół Caritas z parafii św. Judy Tadeusza w Gdańsku oraz przedstawiciele Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Spotkanie odbyło się bardzo przyjemnej atmosferze, nie zabrakło także słodkiego poczęstunku oraz burzliwych dyskusji. Proboszcz Parafii opowiedział o inicjatywach podejmowanych przez parafian, przede wszystkim Boskim Prysznicu, Spiżarni Caritas i innych.

Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami, zadawali pytania, mówili o doświadczeniach z działań wolontariackich, odbiorze ich działań przez mieszkańców. Goście podpytywali o specyfikę takich działań, trudności, które się z tym wszystkim wiążą i aspekt duchowy tych przedsięwzięć. Nie zabrakło także informacji o różnych innych działaniach podejmowanych przez Centrum Wolontariatu.

Spotkanie było też czasem wzajemnej integracji i trzeba przyznać, że się przedłużyło, gdyż wszyscy z zaciekawieniem słuchali o dobrych praktykach wolontariackich i dzielili się swoimi, które powoli wcielają w życie.