W lutym w świetlicy w Tuchomiu dzieci poznawały m.in. życie i zwyczaje ptaków pozostających i przylatujących do naszego kraju na zimę. Uczyły się rozpoznawania i nazywania tych ptaków, dowiadywały się czym się żywią i jak radzą sobie podczas mrozów – najpierw podczas rozmów i zabaw w świetlicy, a następnie na żywo w trakcie spaceru po okolicy i próby zaobserwowania ptaków w ich naturalnym środowisku.  Na zakończenie zajęć dzieci wykonały wspólną gazetkę świetlicową z ilustracji przedstawiających poznane ptaki.

Przeprowadzone zajęcia to jeden z elementów całorocznego programu pracy pn. „Cztery pory roku” realizowanego w świetlicach Caritas na terenie gminy Żukowo, którego jednym z głównych celów jest kształtowanie wśród dzieci postawy przyjaciela przyrody.