W oparciu o potrzeby ludzi bezdomnych otwieramy Przychodnię im. dr Oli.

Nazwa tego miejsca jest wyrazem uznania dla zasług dr Aleksandry Gabrysiak

 

Do kogo kierujemy wsparcie?

Co do zasady przychodnia działa dla osób, które z różnych względów funkcjonują poza systemem opieki zdrowotnej.

Gdzie będzie się mieściła przychodnia?

Przy Centrali Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Al. Niepodległości 778, Sopot

Na jaki rodzaj wsparcia mogą liczyć potrzebujący?

Będzie to pomoc lekarska i pielęgniarska dla osób bezdomnych
np. badanie ogólne stanu zdrowia, badanie krwi, ciśnienia, zmiana opatrunków, itp.

Działanie będzie realizowane wspólnie z PZU Zdrowie oddział w Gdańsku.