„Na Drodze Cię Jezu spotykam

i krzyża ciężkiego dotykam,

więc pójdę za Tobą ciuchutko

by ulżyć choć trochę Twym smutkom”

– uczestnicy WTZ z  Rumi wraz z opiekunami wzięli udział w Misterium Męki Pańskiej na KalwariI Wejherowskiej w Wielki Piątek.