W ramach zajęć dydaktycznych pt. „Co potrafię zrobić sam” maluszki zrobiły kanapki. Głównym celem zajęć było poznanie kolejności działań przygotowania kanapki, podkreślenie walorów zdrowotnych warzyw oraz rozbudzenie w dzieciach poczucia własnej wartości i samodzielności. Przed przystąpieniem do pracy dzieci dokładnie umyły ręce. Następnie wszyscy wspólnie przypomnieli sobie zasady bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas posługiwania się nożem, po czym wspólnie zabraliśmy się do pracy. Wszystkim bardzo smakowało, ponieważ należy pamiętać, że najlepiej smakują kanapki wykonane własnoręcznie! Zajęcia sprawiły dzieciom wiele radości.