22 grudnia wyszliśmy wraz z dziećmi z „Dobrej” świetlicy do kina na „Siedmiu Krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę”. Historia opowiada o Krasnoludku Bobo wyrusza z kolegami na wyprawę, by odnaleźć księcia, którego pocałunek obudzi Różę ze stuletniego snu.