Dzięki współfinansowaniu przez Miasto Gdańsk, od kwietnia tego roku, w naszej Świetlicy, realizowany jest projekt „Wystarczy chcieć” – program zajęć kulturalno-artystycznych oraz edukacyjno – rozwojowych dla dzieci i młodzieży. Celami tego projektu są m.in.:

– rozbudzenie zainteresowań twórczych dzieci i młodzieży;

– ukazywanie alternatywnych forma spędzania czasu wolnego;

– umocnienie poczucia własnej wartości oraz poczucia sprawstwa;

– możliwość poszukiwania nowych zainteresowań oraz odkrywania talentów;

– nabycie umiejętności: współdziałania, prowadzenia dialogu, krytycznej oceny samego siebie, asertywnego wyrażania własnych opinii, autoprezentacji.

Przez ostatnie trzy miesiące podopieczni placówki mieli możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach rozwijających ich zdolności manualne oraz zajęciach profilaktycznych. Podczas zajęć które odbywały się dwa razy w tygodniu (raz w tygodniu w grupie młodsze i raz w tygodniu w grupie starszej) dzieci i młodzież robili szkatułki, laurki i inne prace plastyczne które miały na celu:

– rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych;

– pobudzanie kreatywności podopiecznych;

 – odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem;

– rozbudzanie wyobraźni na temat wykorzystania przedmiotów, które nie są już potrzebne, a z których można wykonać pomysłowe prace artystyczne i tym samym dbać o środowisko i segregację odpadów.

Ponadto brali udział w zajęciach/warsztatach profilaktycznych, a 1 czerwca podpieczni świetlicy byli w kinie 5D.

 

Kadra Świetlicy „Pod Kasztanem” oraz kadra projektu