Po letniej przerwie kontynuujemy projekt „Wystarczy chcieć” – program zajęć kulturalno-artystycznych oraz edukacyjno – rozwojowych dla dzieci i młodzieży. Projekt jest  współfinansowany przez Miasto Gdańsk i realizowany od kwietnia tego roku w naszej Świetlicy. Celami tego projektu są m.in.

– rozbudzenie zainteresowań twórczych dzieci i młodzieży;

– ukazywanie alternatywnych forma spędzania czasu wolnego;

– umocnienie poczucia własnej wartości oraz poczucia sprawstwa;

– możliwość poszukiwania nowych zainteresowań oraz odkrywania talentów;

– nabycie umiejętności: współdziałania, prowadzenia dialogu, krytycznej oceny samego siebie, asertywnego wyrażania własnych opinii, autoprezentacji.

We wrześniu podopieczni placówki mieli możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach rozwijających ich zdolności manualne. Podczas zajęć w dzieci i młodzież robili witraże, ozdobne talerze, obrazy malowane kaszą manną, jesienne drzewa i inne  prace plastyczne które miały na celu:

rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych;

pobudzanie kreatywności podopiecznych;

odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem;

rozbudzanie wyobraźni na temat wykorzystania przedmiotów, które nie są już potrzebne, a z których można wykonać pomysłowe prace artystyczne i tym samym dbać o środowisko i segregację odpadów.