W dniach 4- 5.11.2013 roku, pierwszą mobilnością rozpoczęliśmy na dobre realizację projektu „Volare”. Gospodarzem tego spotkania była Szkoła Drugiej Szansy przy Urzędzie Miasta Gijon w Hiszpanii. Pierwsze spotkanie miło na celu zawiązanie partnerstwa, określenie wspólnego planu realizacji działań, zatwierdzenie metodologii realizacji oraz sposobu monitoringu i ewaluacji  zakładanych rezultatów projektu.

Podczas spotkania mieliśmy również możliwość przyjrzeć się pracy hiszpańskiej Szkoły Drugiej Szansy, pracy Centrum Młodzieżowego „CMX” oraz osobiście spotkać się z Panem Paz Fernández Felgueroso, burmistrzem miasta Gijon.

Rozpoczynamy więc naszą pracę lokalną i przygotowujemy się do pierwszej mobilności z udziałem młodzieży w maju przyszłego roku w Doncaster w Wielkiej Brytanii.

Do udziału w projekcie zaproszone są osoby młode, w wieku od 16 do 25 lat o niskich kwalifikacjach zawodowych i społecznych, które w niektórych przypadkach zbyt wcześnie  pozostawiły system edukacyjny.

 

Zapraszamy do bieżącego śledzenia naszej pracy na blogu , których już wkrótce będzie dostępny.

Celami projektu są:

– wprowadzenie w życie projektu pilotażowego w celu promowania wolontariatu jako metody twórczej do nabycia podstawowych umiejętności w kontekście edukacji nieformalnej.

– praca metodą wolontariatu,  jako alternatywnego i innowacyjnego sposobu reintegracji młodych dorosłych z niskim kwalifikacji.

– rozwijanie tego doświadczenia pilotażowego przez sieć europejskich organizacji związanych z edukacją nieformalną.

 

W realizację projektu oprócz CARITAS Archdiecezji Gdańskiej zaangażowanych jest jeszcze sześciu innych partnerów z Europy: Second Chance School of Gijón City Council (Hiszpania), Doncaster College (Wielka Brytania), Volkshochschule Aachen (Niemcy), Education, Culture and Sports Department of Riga City Council (Łotwa), Il Laboratorio Società Cooperativa Sociale Onlus – Genova (Włochy), Sheffield City Council (Wielka Brytania). Projekt realizowany jest w ramach programu Grundtvig.

 

„Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.”

 

Jolanta Kruk
Koordynator projektu