Z radością informujemy, iż oficjalnie rozpoczęliśmy realizację nowego projektu „Upleciemy SIEĆ – klaster pomorskich WTZ” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Naszym partnerem w projekcie jest Oddział Pomorski PFRON.  Celem naszych działań jest zintegrowanie środowiska związanego z działalnością Warsztatów Terapii Zawodowej w ramach klastra, który tworzyć będzie regionalną reprezentację przedstawicieli pomorskich WTZ i pozwoli na bieżącą wymianę doświadczeń, skoordynowanie wspólnych działań oraz usprawnienie przepływu informacji.

W dniu 22 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie, podczas którego zaprezentowaliśmy projekt głównej grupie Beneficjentów jakimi są pomorskie WTZ. Aktualną analizę potrzeb i sytuację Warsztatów Terapii Zajęciowej przedstawili zaproszeni goście: Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON Dariusz Majorek  oraz Dyrektor Wydziału Analiz i Programowania PFRON Krzysztof  Kaca.  Założenia  projektu, okres realizacji, główne cele i poszczególne etapy realizacji zaprezentowała Pani Małgorzata Niemkiewicz Sekretarz Zarządu CAG. Część  teoretyczną zamknęła prezentacja Justyny Kołackiej Animatorki Klastra WTZ, dotycząca idei klastrów, mechanizmów działania klastra oraz korzyści jakie generuje tego typu forma współpracy.

Po części teoretycznej naszedł czas na część warsztatową, która byłą okazją do wzajemnego zapoznania się i wymiany poglądów wśród kierowników i pracowników WTZ. Zastanawialiśmy się co możemy wspólnie osiągnąć w ramach pomorskiego klastra WTZ. W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować Pani Marzenie Partyce – Kierownik WTZ w Skórczu oraz Panu Piotrowi Harhajowi – Kierownikowi Zespołu ds. wsparcia seniorów i osób niepełnosprawnych z gdyńskiego MOPS za pomoc w moderowaniu grup dyskusyjnych.

Wszystkim Uczestnikom spotkania dziękujemy za liczne przybycie. Żywimy nadzieję, iż  wczorajszy dzień był tym, dzięki któremu rozpocznie się nowy rozdział w działalności pomorskich WTZ.

Dziękujemy również Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni za udostępnienie pomieszczeń do organizacji naszego spotkania.