Projekt PRON „Sieć Ośrodków Wsparcia Caritas (…) realizowany jest w trąbkowskiej placówce. 18 beneficjentów projektu z terenu powiatu gdańskiego uczestniczy w zajęciach z logopedą, pedagogiem oraz psychologiem. Projekt ma na celu rehabilitację społeczną podopiecznych oraz jest formą aktywnego spędzania czasu wolnego.