W placówce Caritas w Łapinie realizowany jest projekt „Samodzielni-Sprawni”, współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Beneficjentami projektu są dzieci w wieku 4-13 lat. Dzieci biorą udział w zajęciach indywidualnych, grupowych i w rekreacji. Podczas zajęć prowadzone są m.in. ćwiczenia grafomotoryki, logo terapia, ćwiczenia z podtrzymywania umiejętności szkolnych, etc. Uczestnicy projektu najbardziej lubią zajęcia z hipoterapii. Dla rodziców naszych beneficjentów to również ogromna pomoc w terapii swoich dzieci. Rodzice czekając na swoje pociechy, które są na zajęciach mają możliwość na wspólną rozmowę, wymianę doświadczeń. Dzięki rozmowom również pomagają sobie.