Mija kolejne półrocze działania projektu. Nasi uczestnicy to osoby dorosłe, w większości pracujące. Uczestnictwo w projekcie to możliwość skorzystania ze wsparcia i pomocy w codziennych, często trudnych sytuacjach, ale też czas relaksu – tak bardzo potrzebnego każdemu z nas. Konkretne wsparcie terapeutyczne jest możliwe podczas zajęć indywidualnych, logopedycznych, spotkań  z psychologiem. Dodatkowo, tak jak do tej pory, nauka i poznawanie nowych umiejętności odbywa się podczas  grupowych zajęć kulinarnych, sportowych, wspólnych wyjść do kina i wycieczek. Szczególnie istotne są  formy relaksu, które ze względów  finansowych, dla wielu osób byłyby nieosiągalne. Dotyczy to zwłaszcza osób pracujących, cierpiących na wiele schorzeń, dla których możliwość skorzystania z masażu czy wyjścia na basen jest bardzo ważna.  Uczestnictwo w zajęciach, częsty kontakt bezpośredni i telefoniczny to najlepszy dowód potwierdzający istotną rolę projektu w życiu naszych podopiecznych